Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

13

Februari

50%

-

12

Mars

57%

10°

-

10

April

62%

16°

-

8

Maj

70%

20°

-

8

Juni

80%

25°

-

5

Juli

90%

28°

-

4

Augusti

90%

28°

-

5

September

85%

25°

-

4

Oktober

68%

19°

-

7

November

57%

12°

-

8

December

46%

-

13