Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

14

Februari

55%

-

12

Mars

55%

-

12

April

56%

14°

-

13

Maj

63%

19°

-

14

Juni

69%

22°

-

11

Juli

79%

25°

-

6

Augusti

77%

25°

-

6

September

76%

22°

-

6

Oktober

62%

16°

-

9

November

52%

10°

-

10

December

46%

-

13