Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

12

Februari

53%

-

11

Mars

56%

10°

-

13

April

57%

16°

-

13

Maj

68%

23°

-

10

Juni

87%

29°

-

4

Juli

93%

34°

-

4

Augusti

92%

33°

-

4

September

88%

29°

-

4

Oktober

69%

21°

-

8

November

58%

13°

-

9

December

49%

-

10