Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

15°

12

Februari

49%

15°

11

Mars

56%

10°

14°

10

April

59%

15°

16°

10

Maj

68%

20°

19°

9

Juni

77%

25°

23°

6

Juli

88%

28°

26°

3

Augusti

88%

28°

27°

3

September

83%

25°

26°

4

Oktober

66%

18°

23°

7

November

54%

12°

20°

9

December

42%

17°

13