Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

13

Februari

57%

-

12

Mars

58%

-

12

April

58%

14°

-

13

Maj

64%

18°

-

15

Juni

70%

22°

-

11

Juli

82%

25°

-

6

Augusti

81%

25°

-

5

September

79%

22°

-

6

Oktober

66%

15°

-

8

November

55%

-

10

December

46%

-

13