Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

50%

-

12

Mars

57%

-

11

April

61%

14°

-

9

Maj

68%

18°

-

9

Juni

79%

23°

-

6

Juli

89%

26°

-

4

Augusti

89%

26°

-

4

September

84%

23°

-

4

Oktober

67%

16°

-

7

November

56%

10°

-

8

December

46%

-

13