Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-1°

-

13

Februari

52%

-

12

Mars

55%

-

13

April

56%

12°

-

15

Maj

62%

18°

-

16

Juni

76%

23°

-

9

Juli

89%

28°

-

3

Augusti

89%

28°

-

5

September

83%

24°

-

4

Oktober

66%

16°

-

9

November

52%

-

10

December

43%

-

13