Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

12

Februari

46%

-

12

Mars

55%

10°

-

13

April

57%

16°

-

14

Maj

66%

22°

-

12

Juni

83%

28°

-

5

Juli

94%

33°

-

5

Augusti

92%

33°

-

5

September

86%

28°

-

4

Oktober

67%

20°

-

8

November

53%

12°

-

10

December

41%

-

12