Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

13

Februari

55%

-

12

Mars

54%

11°

-

12

April

56%

17°

-

14

Maj

64%

22°

-

15

Juni

71%

25°

-

9

Juli

82%

28°

-

4

Augusti

80%

28°

-

4

September

77%

25°

-

5

Oktober

64%

19°

-

8

November

53%

12°

-

10

December

45%

-

13