Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

13

Februari

54%

-

12

Mars

52%

-

13

April

53%

13°

-

15

Maj

60%

18°

-

16

Juni

69%

21°

-

10

Juli

81%

25°

-

4

Augusti

80%

25°

-

4

September

75%

22°

-

6

Oktober

61%

16°

-

9

November

51%

10°

-

10

December

45%

-

13