Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

12

Februari

51%

11°

-

12

Mars

56%

15°

-

13

April

58%

21°

-

13

Maj

68%

28°

-

9

Juni

84%

34°

-

4

Juli

91%

39°

-

7

Augusti

91%

39°

-

7

September

88%

34°

-

5

Oktober

72%

26°

-

7

November

60%

18°

-

9

December

49%

11°

-

11