Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

12

Februari

50%

10°

-

12

Mars

55%

14°

-

13

April

57%

20°

-

13

Maj

68%

26°

-

9

Juni

84%

33°

-

4

Juli

91%

38°

-

6

Augusti

91%

38°

-

7

September

88%

33°

-

5

Oktober

71%

25°

-

7

November

59%

17°

-

9

December

48%

10°

-

11