Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

13°

12

Februari

48%

12°

12

Mars

53%

13°

12°

13

April

57%

19°

14°

14

Maj

67%

26°

18°

10

Juni

84%

32°

23°

5

Juli

92%

38°

26°

6

Augusti

90%

37°

27°

6

September

86%

33°

25°

5

Oktober

69%

24°

22°

7

November

56%

16°

18°

10

December

45%

15°

12