Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

48%

-

12

Mars

53%

13°

-

13

April

56%

19°

-

13

Maj

67%

25°

-

10

Juni

83%

32°

-

5

Juli

91%

37°

-

6

Augusti

90%

37°

-

6

September

86%

32°

-

5

Oktober

69%

24°

-

7

November

56%

16°

-

10

December

45%

-

12