Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

13

Februari

56%

-

12

Mars

52%

11°

-

13

April

54%

16°

-

14

Maj

62%

20°

-

14

Juni

69%

24°

-

10

Juli

77%

26°

-

5

Augusti

75%

26°

-

5

September

72%

23°

-

7

Oktober

60%

18°

-

10

November

51%

13°

-

11

December

47%

-

13