Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

13

Februari

56%

-

12

Mars

51%

10°

-

13

April

53%

15°

-

14

Maj

61%

19°

-

14

Juni

68%

23°

-

10

Juli

76%

26°

-

5

Augusti

74%

26°

-

5

September

71%

23°

-

7

Oktober

60%

18°

-

10

November

51%

12°

-

11

December

47%

-

13