Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

10°

11

Februari

62%

11

Mars

53%

13

April

53%

15°

11°

14

Maj

56%

20°

16°

16

Juni

62%

24°

22°

11

Juli

58%

28°

24°

6

Augusti

58%

28°

25°

6

September

62%

24°

24°

7

Oktober

58%

18°

20°

10

November

53%

10°

16°

9

December

53%

12°

11