Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

13

Februari

55%

-

12

Mars

52%

-

14

April

53%

13°

-

15

Maj

60%

17°

-

16

Juni

68%

21°

-

11

Juli

80%

24°

-

4

Augusti

78%

24°

-

4

September

74%

22°

-

6

Oktober

61%

16°

-

9

November

52%

-

11

December

46%

-

13