Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

13

Februari

56%

-

13

Mars

50%

-

14

April

52%

14°

-

15

Maj

59%

18°

-

15

Juni

67%

22°

-

11

Juli

72%

24°

-

6

Augusti

70%

24°

-

6

September

68%

22°

-

8

Oktober

58%

18°

-

10

November

51%

13°

-

11

December

48%

-

13