Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

48%

-

11

Mars

54%

11°

-

12

April

57%

16°

-

12

Maj

64%

21°

-

12

Juni

75%

25°

-

8

Juli

88%

28°

-

4

Augusti

88%

28°

-

5

September

83%

25°

-

4

Oktober

66%

19°

-

7

November

53%

12°

-

8

December

43%

-

12