Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

50%

-

11

Mars

56%

13°

-

12

April

57%

18°

-

12

Maj

67%

25°

-

8

Juni

83%

32°

-

5

Juli

90%

36°

-

7

Augusti

90%

36°

-

7

September

86%

32°

-

6

Oktober

70%

24°

-

6

November

59%

16°

-

8

December

47%

-

11