Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

49%

-

12

Mars

54%

12°

-

13

April

56%

17°

-

13

Maj

67%

24°

-

9

Juni

83%

31°

-

5

Juli

91%

36°

-

6

Augusti

91%

35°

-

7

September

87%

31°

-

5

Oktober

70%

23°

-

7

November

57%

15°

-

9

December

46%

-

12