Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-1°

-

12

Februari

44%

-

12

Mars

53%

-

13

April

55%

13°

-

13

Maj

62%

19°

-

14

Juni

75%

24°

-

7

Juli

90%

28°

-

4

Augusti

89%

28°

-

4

September

82%

24°

-

4

Oktober

65%

17°

-

8

November

51%

-

9

December

39%

-

12