Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

11

Februari

48%

-

11

Mars

54%

-

11

April

58%

14°

-

11

Maj

64%

18°

-

11

Juni

77%

23°

-

6

Juli

90%

27°

-

4

Augusti

90%

27°

-

4

September

84%

23°

-

4

Oktober

67%

16°

-

7

November

55%

10°

-

8

December

44%

-

11