Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

11

Februari

48%

-

11

Mars

55%

-

12

April

57%

14°

-

12

Maj

64%

19°

-

12

Juni

77%

24°

-

7

Juli

89%

28°

-

4

Augusti

89%

28°

-

4

September

84%

24°

-

4

Oktober

67%

18°

-

7

November

54%

11°

-

8

December

45%

-

11