Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

48%

-

12

Mars

54%

-

13

April

56%

15°

-

13

Maj

63%

19°

-

13

Juni

74%

23°

-

9

Juli

87%

27°

-

4

Augusti

87%

28°

-

5

September

81%

24°

-

5

Oktober

65%

18°

-

7

November

52%

10°

-

10

December

42%

-

13