Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

13

Februari

56%

-

12

Mars

56%

-

12

April

57%

15°

-

13

Maj

63%

19°

-

15

Juni

69%

23°

-

11

Juli

80%

26°

-

6

Augusti

79%

26°

-

6

September

77%

22°

-

6

Oktober

64%

16°

-

8

November

53%

10°

-

10

December

45%

-

13