Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-4°

-

11

Februari

51%

-3°

-

12

Mars

53%

-

14

April

54%

-

15

Maj

58%

14°

-

19

Juni

67%

19°

-

15

Juli

76%

24°

-

9

Augusti

77%

25°

-

8

September

76%

21°

-

7

Oktober

63%

13°

-

10

November

51%

-

10

December

44%

-2°

-

12