Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

14°

11

Februari

45%

13°

11

Mars

53%

10°

13°

12

April

56%

16°

15°

12

Maj

64%

21°

19°

11

Juni

79%

26°

23°

6

Juli

92%

30°

26°

5

Augusti

90%

30°

27°

4

September

83%

27°

26°

4

Oktober

66%

20°

23°

8

November

53%

12°

19°

9

December

42%

16°

11