Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

14

Februari

61%

-

13

Mars

53%

10°

-

14

April

54%

14°

-

15

Maj

59%

19°

-

15

Juni

66%

23°

-

12

Juli

68%

25°

-

7

Augusti

67%

26°

-

7

September

66%

23°

-

9

Oktober

59%

18°

-

11

November

53%

13°

-

12

December

53%

-

13