Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

48%

-

13

Mars

57%

14°

-

13

April

62%

19°

-

11

Maj

72%

25°

-

7

Juni

89%

31°

-

3

Juli

97%

35°

-

7

Augusti

96%

35°

-

7

September

89%

31°

-

4

Oktober

70%

24°

-

7

November

58%

16°

-

9

December

46%

-

13