Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-4°

-

11

Februari

54%

-2°

-

11

Mars

55%

-

13

April

55%

-

14

Maj

59%

14°

-

18

Juni

67%

19°

-

13

Juli

78%

24°

-

7

Augusti

78%

24°

-

6

September

77%

20°

-

5

Oktober

63%

13°

-

9

November

52%

-

9

December

47%

-1°

-

11