Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

46%

-

12

Mars

55%

11°

-

13

April

58%

18°

-

13

Maj

67%

23°

-

11

Juni

84%

29°

-

4

Juli

96%

34°

-

5

Augusti

93%

34°

-

6

September

87%

29°

-

3

Oktober

68%

21°

-

7

November

54%

12°

-

10

December

42%

-

12