Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

12

Februari

55%

-

10

Mars

53%

12°

-

10

April

59%

18°

-

9

Maj

64%

24°

-

9

Juni

68%

28°

-

8

Juli

79%

31°

-

4

Augusti

77%

30°

-

5

September

73%

27°

-

4

Oktober

60%

20°

-

7

November

47%

14°

-

10

December

46%

-

13