Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

46%

-

12

Mars

53%

11°

-

13

April

56%

18°

-

13

Maj

66%

24°

-

10

Juni

82%

31°

-

4

Juli

91%

36°

-

5

Augusti

90%

36°

-

6

September

85%

31°

-

5

Oktober

67%

23°

-

7

November

53%

14°

-

10

December

42%

-

12