Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

13

Februari

48%

-

12

Mars

55%

13°

-

12

April

57%

19°

-

13

Maj

67%

25°

-

10

Juni

85%

32°

-

4

Juli

94%

36°

-

5

Augusti

92%

36°

-

6

September

87%

32°

-

4

Oktober

68%

24°

-

7

November

55%

15°

-

9

December

43%

-

12