Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

13

Februari

47%

-

12

Mars

55%

12°

-

12

April

57%

18°

-

13

Maj

67%

24°

-

10

Juni

84%

31°

-

4

Juli

94%

36°

-

5

Augusti

92%

36°

-

6

September

86%

31°

-

4

Oktober

68%

23°

-

7

November

54%

14°

-

9

December

43%

-

12