Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

13

Februari

47%

-

12

Mars

56%

11°

-

13

April

59%

17°

-

13

Maj

68%

23°

-

10

Juni

86%

29°

-

4

Juli

97%

34°

-

5

Augusti

95%

34°

-

6

September

88%

30°

-

3

Oktober

69%

22°

-

7

November

56%

13°

-

9

December

43%

-

12