Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

49%

-

11

Mars

55%

14°

-

12

April

57%

20°

-

12

Maj

67%

26°

-

9

Juni

84%

33°

-

4

Juli

91%

38°

-

6

Augusti

90%

38°

-

6

September

86%

33°

-

5

Oktober

69%

25°

-

6

November

56%

16°

-

9

December

45%

10°

-

12