Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

12

Februari

52%

-

10

Mars

57%

11°

-

10

April

59%

16°

-

9

Maj

67%

21°

-

9

Juni

78%

25°

-

6

Juli

89%

29°

-

4

Augusti

89%

29°

-

3

September

84%

26°

-

4

Oktober

68%

19°

-

7

November

59%

12°

-

8

December

50%

-

12