Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

14

Februari

56%

-

12

Mars

56%

-

12

April

57%

14°

-

13

Maj

65%

18°

-

13

Juni

71%

22°

-

10

Juli

80%

25°

-

6

Augusti

79%

25°

-

5

September

77%

22°

-

6

Oktober

64%

16°

-

8

November

56%

10°

-

10

December

48%

-

14