Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-2°

-

10

Februari

58%

-1°

-

10

Mars

54%

-

11

April

54%

12°

-

13

Maj

56%

16°

-

17

Juni

61%

20°

-

15

Juli

66%

24°

-

10

Augusti

67%

24°

-

9

September

70%

21°

-

7

Oktober

61%

14°

-

9

November

52%

-

9

December

50%

-

10