Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

10°

11

Februari

58%

11

Mars

51%

10°

13

April

52%

15°

11°

14

Maj

55%

20°

16°

15

Juni

57%

24°

22°

13

Juli

52%

26°

25°

10

Augusti

54%

26°

26°

9

September

59%

23°

24°

10

Oktober

57%

19°

20°

12

November

51%

12°

16°

10

December

51%

12°

12