Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-5°

-

10

Februari

57%

-3°

-

11

Mars

54%

-

12

April

54%

10°

-

14

Maj

57%

15°

-

18

Juni

62%

19°

-

16

Juli

69%

23°

-

11

Augusti

70%

24°

-

9

September

72%

20°

-

7

Oktober

62%

13°

-

9

November

52%

-

10

December

48%

-2°

-

11