Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

10

Februari

48%

-

10

Mars

55%

12°

-

11

April

58%

17°

-

11

Maj

66%

22°

-

11

Juni

77%

26°

-

7

Juli

90%

30°

-

4

Augusti

90%

29°

-

4

September

84%

26°

-

4

Oktober

67%

20°

-

6

November

54%

13°

-

8

December

42%

-

11