Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

48%

-

12

Mars

57%

13°

-

12

April

61%

19°

-

11

Maj

70%

25°

-

9

Juni

87%

31°

-

3

Juli

97%

35°

-

5

Augusti

96%

35°

-

6

September

89%

31°

-

4

Oktober

70%

23°

-

7

November

56%

15°

-

9

December

45%

-

12