Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

17°

16°

5

Februari

70%

19°

15°

3

Mars

68%

21°

16°

4

April

70%

24°

18°

2

Maj

74%

28°

20°

2

Juni

77%

31°

23°

1

Juli

86%

34°

26°

0

Augusti

85%

35°

28°

0

September

75%

32°

27°

2

Oktober

72%

28°

25°

3

November

70%

23°

22°

4

December

68%

18°

18°

5