Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

6

Februari

50%

-

5

Mars

51%

16°

-

7

April

58%

24°

-

6

Maj

72%

31°

-

3

Juni

84%

36°

-

1

Juli

86%

38°

-

0

Augusti

88%

36°

-

0

September

84%

30°

-

1

Oktober

74%

22°

-

3

November

62%

15°

-

4

December

43%

-

6