Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

7

Februari

46%

11°

-

7

Mars

47%

17°

-

8

April

55%

25°

-

6

Maj

70%

31°

-

4

Juni

82%

37°

-

0

Juli

84%

39°

-

0

Augusti

86%

36°

-

0

September

83%

32°

-

0

Oktober

72%

24°

-

3

November

61%

17°

-

4

December

44%

11°

-

7