Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

6

Februari

50%

10°

-

5

Mars

52%

16°

-

7

April

59%

25°

-

6

Maj

73%

31°

-

3

Juni

85%

36°

-

0

Juli

86%

37°

-

0

Augusti

88%

35°

-

0

September

85%

30°

-

1

Oktober

75%

23°

-

3

November

63%

16°

-

3

December

44%

-

6